Leeromgeving
De online leercommunity van Scholten & Partners


Scholten & Partners is sinds 2003 hèt adviesbureau in het sociale domein: 

voor overheden, instellingen en maatschappelijk investeerders, gericht op het behalen van concrete maatschappelijke resultaten. Binnen Scholten & Partners werken diverse experts met verschillende achtergrond samen op het gebied van maatschappelijke verbetering en innovatie. Zij doen dit vanuit een eigen bedrijf, op onze loonlijst of als ZZP’er. Incidenteel of structureel, maar altijd in onderlinge samenhang en afstemming.