ValueGame

 

 

 

 

De ValueGame is een door Scholten&Partners ontwikkelde methode voor het onderzoeken van de mate van waardering door een doelgroep (bijvoorbeeld: medewerkers, cliënten, klanten, enz. ) van uw dienstverlening waarderen. De methode bouwt voort op Amerikaanse methoden als Perceived Value en Contingent Valuation.

De ValueGame gaat verder dan traditionele tevredenheidsonderzoeken. Want naast de mate van tevredenheid wordt vooral gekeken naar het belang dat de deelnemer toekent aan een bepaalde dienst of product: hoe verhoudt zich uw dienstverlening tot andere diensten en producten die uw doelgroep gebruikt. Het gaat er immers niet alleen om dat uw doelgroep tevreden is, het gaat er ook om dat hetgeen U biedt voor hen ook daadwerkelijk belangrijk is.

 

 

De ValueGame kan in verschillende vormen (focusgroep, online) input leveren voor uiteenlopende doeleinden:

  • Probleemanalyse: het sociaal marktonderzoek

  • (Door)ontwikkelen van een dienst of activiteit

  • Stakeholdersanalyse: welke belanghebbenden kennen welke waarde toe aan welke onderdelen van de dienstverlening of het aanbod

  • Meten van rendement/effecten: wat levert een investering in een maatschappelijke interventie op voor de doelgroep; hoe verhouden zich de kosten en de waarde

  • Medewerkerstevredenheid Plus: niet alleen de tevredenheid van medewerkers, maar ook welke waarde zij hechten aan de verschillende onderdelen wordt gemeten

 

Voor de achtergronden en uitvoering van de ValueGame zijn verschillende handleidingen beschikbaar. U vindt deze per onderdeel op de website van de Valuegame of de ValueGame-online

 

ValueGame bij FNV
  De ValueGame; de waarde van schoonmaak: Onderzoek voor de FNV, 2012   Om de waarde van schoonmaak te meten, vo...