Social Return on Investment

 

 

Scholten&Partners is één van de grondleggers van de methode Social Return on Investment.

De methode werd oorspronkelijk - en in een iets andere vorm dan nu - gepresenteerd door Jed Emerson in de Verenigde Staten.

In 2002 werd de methode door Scholten&Franssen - de voorloper van Scholten&Partners - geintroduceerd in Europa. Vervolgens is de methode met collega's uit Amerika en Engeland verder ontwikkeld.

In 2006 werd het eerste internationale congres over SROI georganiseerd in Brussel.

 

 

 

In 2010 werd de methode door ons ook in een tool ondergebracht: de socialevaluator ( nu Sinzer: www.sinzer.nl).

 

In de loop der jaren hebben we geleerd dat deze meetmethode ook nogal eens verkeerd gebruikt kan worden: teveel focus op kostenbesparingen in plaats van de waarde voor de eindgebruiker, teveel niet-onderbouwde aannames, en teveel optellen van appels en peren.

Daarom ontwikkelden we o.a. de ValueGame over 'beleefde waarde'.

Scholten&Partners doet impactonderzoeken, en geeft trainingen en workshops over SROI, en over het bredere terrein van impactmeting.